Sunday, 12 May 2013

Indlæg 11 Succes med Eksplorativ Test

Efter lang tids fravær, er jeg på banen igen. Der kom lige en baby, en udstationering og et nedlagt landbrug "forbi".

Så er der kommet gang i den eksplorative test tilgang. Test metoden der vinder mere og mere indpas i de forskellige virksomheder og som findes i et hav af varianter, både i tilgange og holdninger. Personligt har jeg stor succes med de metoder og tilgange jeg har valgt, og indsamler i øjeblikket data i stor stil for tiden.

Desværre kan jeg ikke publicere data og give en dybereliggende beskrivelse på nuværende tidspunkt, da ovenstående skal udmunde i et internt White-Paper og en artikel i fremtiden - måske endda en præsentation på givne test fora.

Jeg må lige referer til mit eget indlæg 08, hvor de to tilgange er beskrevet yderligere. Der arbejdes stadig på navngivningen og selve test udførelsen. Grundlæggende er der tale om en individuel tilpasning overfor kundens behov (Tailored needs).