Thursday, 14 July 2016

Nyt om 2016 trends

http://www.cloudcomputingexpo.com/

Friday, 8 July 2016

Fremtidig planlægning 2020


Min karriere - de næste par år
Målet for 2016 er nået allerede og endda mere end planlagt.
Der har været certificeringen i ISTQB Advanced Test Manager som var det primære mål, samt en HP Sales Certificering som bonus.

Fremtidig planlægning er at blive certificeret i:
TMMi Foundation og
ISTQB Advanced Test Analyst
ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Imod slut drømme certificeringen - ISTQB Expert Niveau.
2020 målsætning.

Top Focus 2016


Test og Test Management 2016
Her, halvvejs inde i år 2016, må det være på tide med lidt retrospektivt for test og test management.
De nye prognoser for 2017 står snart for døren, derfor syntes jeg det er det perfekte tidspunkt at gøre status.

Top Focus 2016
I slutningen af 2015 læste jeg flere artikler, der tilsammen gav mig et godt overbliksbillede af, hvilke trends man kunne forvente i 2016 af software trends.

Dette var følgende indenfor test:
 • Automated software testing
 • Mobile app testing
 • Open source
  • selenium 2.0
  • soap UI
 • Growth of Agile & Continious deliveries
 • Containerization
 • Cross-Browser testing
 • DevOps
 • Big Data
 • SMAC(T)

Dette var følgende indenfor management:
 • Estimation - the black art of
 • Increase the value of testing
 • Gab analysis in connection with shift left strategy
 • Strategy & Leadership
 • Settle your team
  • people skills
  • changes
 • Agile business
 • Business into development


Retrospektivt
Umiddelbart er der overensstemmelse mellem trends og virkeligheden i et fornuftigt omfang. Der findes i hvert fald ikke noget der direkte modsætter sig dette.

Senere på året vender jeg tilbage ...

Wednesday, 30 March 2016

Indlæg 14 API of The future

Dagens info:
https://lnkd.in/dXSqgY2

Monday, 28 March 2016

Indlæg 12 Test on/off

Der vil ikke blive opdateret jævnligt på denne blog, da der har været familieforøgelse.

Det var ordene i 2013...

Nu et par år efter, er der kommet mere overskud og jeg går målrettet at opdatere ugentligt fremover.

Sunday, 12 May 2013

Indlæg 11 Succes med Eksplorativ Test

Efter lang tids fravær, er jeg på banen igen. Der kom lige en baby, en udstationering og et nedlagt landbrug "forbi".

Så er der kommet gang i den eksplorative test tilgang. Test metoden der vinder mere og mere indpas i de forskellige virksomheder og som findes i et hav af varianter, både i tilgange og holdninger. Personligt har jeg stor succes med de metoder og tilgange jeg har valgt, og indsamler i øjeblikket data i stor stil for tiden.

Desværre kan jeg ikke publicere data og give en dybereliggende beskrivelse på nuværende tidspunkt, da ovenstående skal udmunde i et internt White-Paper og en artikel i fremtiden - måske endda en præsentation på givne test fora.

Jeg må lige referer til mit eget indlæg 08, hvor de to tilgange er beskrevet yderligere. Der arbejdes stadig på navngivningen og selve test udførelsen. Grundlæggende er der tale om en individuel tilpasning overfor kundens behov (Tailored needs).

Sunday, 20 March 2011

Indlæg 10 At være eller ikke være - en test arkitekt


At opnå en karriere indenfor softwaretest, anerkendes i dag, i et meget større omfang end for blot få år siden.
Man kan nu følge fastsatte karrieremål og ambitioner indenfor test, i takt med den voksende popularitet.
Nogle uddannelsesinstitutioner udbyder endda regulære uddannelser indenfor software test og management.

Meget generelt set, kan en testkarriere deles op i tre vejre:
1. fra junior testere til test manager eller team leder
2. fra junior testere til dyb teknisk tester
3. fra junior testere til andre stier indenfor softwaretest

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i, at test udføres rent professionelt og efter fastsatte normer samt standarder. En juniortester er derfor defineret som værende helt ny indenfor test. Dette kan være fra en forretningstester til en mere erfaren tester.

Karrierestien indenfor test management anses oftest som klarlagt og fastsat. Dette med reference til, at en test manager oftest ses som en projektleders højre hånd. Man har en god forståelse og forestilling om, hvor man ender på denne sti.

Derimod er der mindre gennemskuelighed på det tekniske område. En teknisk tester, har oftest fokus på en eller anden form for automatisering af testen. Det kræver også til tider god udviklingsbaggrund, at kunne sætte sig ind i tekniske problemstillinger, en test automatisering kan give af udfordringer. Det forventes faktisk ofte, at en senior teknisk tester har en eller anden form for udvikler baggrund eller i det mindste kan selvkode i et populært sprog.

Hvis nu management af mennesker ikke ligger til ens højreben, og holdningen er, at kodning er forbeholdt udviklere. Hvor står man så i karrieren indenfor software test?

Indtil for få år siden, ville man måske have fundet en passende plads på organisationshylden, oftest som en senior tester.

Nu - i lyset af softwaretest populariteten - er der dukket et navn fra fra gemmerne. Det er som sådan ikke en ny titel der er opfundet, men blot en gammel disciplin. Nu med et mere moderne og tidspassende mærkat, test arkitekt.

"Karriere som Test arkitekt".
Hvilke opgaver bestrider en test arkitekt så?
Nedenstående liste er på ingen måde er komplet eller en fuld repræsentation af ansvar og krav for test arkitektens rolle. Hver organisation og grupper inden for en større organisation, har sine egne forventninger.

En Test Arkitekt:
- yder teknisk ledelse og strategisk ledelse af virksomhedens test organisation
- er ansvarlig for formuleringen af test strategien
- forventes at kunne analysere aktuelle processer og foreslå forbedringer
- definerer processer efter behov
- er involveret i organisationens kvalitetsproces og deres gennemførelse for at sikre kvaliteten af leverancer
- fastholder et overblikket over produktet, dets afhængigheder, organisatoriske mål, teknologi
- fungerer som kontaktperson med kunder og partnere, herunder justering af teststrategi
- hjælper med udarbejdelsen af test udviklingen
- er ansvarlig for design og udvikling af rammer og værktøj for test automatisering
- forstår forretningskrav og arbejder sammen med udviklingsarkitekten til at omsætte krav til løsningsarkitektur
- har den overordnede produktviden og er i stand til at guide både junior og senior teammedlemmer
- er resultatorienteret og har en høj grad af ansvarlighed, engagement og ansvarlighed.

Som person skal en test arkitekt:
- have omfattende tekniske færdigheder, der dækker produktet, teknologier og konkurrencedygtige viden
- have solidt kendskab til domæne / områder, der behandles
- have bred og temmelig dyb forståelse for spektret af test teknologier og test værktøjer
- have kendskab til aktuelle kvalitet & test processer, samt værktøjer og teknikker
- kunne arbejde i teams
- have gode kommunikations evner
- have gode forhandlings evner
- kunne fokusere og prioritere
- være selvmotiverende og selvstartende
- kunne se fremad og overskue det store billede
- have en solid baggrund i software kvalitet og test
- skal have udført både funktionelle og ikke-funktionelle test
- være i stand til at gennemgå krav, design og selvkode efter behov

Jobbet som en test arkitekt
Test arkitekt rollen er en ledende stilling i organisationen og behandles på lige fod med tilsvarende lederstillinger i form af belønninger, anerkendelse, synlighed og indflydelse. Dog en grundlæggende faktor, der adskiller en test arkitekt fra en manager, er fraværet af direkte ansvar for forvaltningen af mennesker.

Mens management har en tendens til at have ledelse af folk som et centralt element i jobbet, udøver test arkitekten ikke direkte styring folk. Test arkitekten har dog rollen som mentor, coach og giver retningslinjer til medlemmer af test organisation.


Kilder:
http://blogs.sun.com/johnmorrison/entry/test_architect